Liên kết website
 Thông tin cần biết
 Số lượt truy cập
 Cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập, và các cổ đông khác:

·         Năm 2012: