Liên kết website
 Thông tin cần biết
 Số lượt truy cập
 Kế hoạch & Chiến lược phát triển

.Kế hoạch và chiến lược phát triển:

-    Tập trung đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục, hồ sơ & thi công dự án tuyến tránh thành phố biên hòa đảm bảo đưa vào hoạt động đúng thời gian dự kiến.

·        Khai thác thu phí .

·        Khai thác khu dân cư thương  mại, cây xăng & các dịch vụ khác dọc tuyến tránh.

·        Đầu tư khai thác vật liệu xây dựng: đất, đá , cát, và các loại vật liệu khác.

-   Phát triển đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị & khu dân cư....

-    Tham gia làm chủ đầu tư hoặc đồng chủ đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật xã hội.

-    Tổ chức huy động vốn thông qua phương thức phát hành cổ phiếu, liên kết với các tổ chức tài chính & ngân hàng nhằm tạo nguồn vốn ổn định & linh hoạt.