Liên kết website
 Thông tin cần biết
 Số lượt truy cập
 Tầm nhìn & Mục tiêu


hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

 

Tầm nhìn và mục tiêu:

     Tầm nhìn:

-       Phát triển Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đồng Thuận thành một tổ chức tiêu biểu hoạt động chuyên nghiệp và hiện đại trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông đô thị & các khu công nghiệp, khu dân cư thương mại hiện đại.

-      Góp phần hiện đại hóa hạ tầng đô thị trong khu vực.

Mục tiêu:

-      Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị và khu dân cư theo xu hướng văn minh, hiện đại, nhằm góp phần cho sự phát triển chung.

                                                                                              hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

-      Hình thành một kênh huy động vốn đầu tư mới, góp phần định hướng đầu tư lành mạnh, thu hút vốn nhàn rỗi trong dân & các thành phần kinh tế khác nhằm tích cực hưởng ứng chủ trương “xã hội hóa giao thông…” của nhà nước.